Huisregels
 
 1. De aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd
 2. Bij eventuele toegangscontrole dient u mee te werken
 3. De volgende zaken zijn in en om de jeugdsoos niet toegestaan:
  • Wapens
  • Drugs
  • Agressie
  • Hinderlijk gedrag
  • Ongewenste intimiteiten
  • Racisme
 4. Het is verboden glaswerk mee te nemen naar buiten
 5. Het opzettelijk vernielen van glaswerk en andere eigendommen van de jeugdsoos in niet toegestaan
 6. Het is niet toegestaan alcohol te verstrekken aan personen beneden de 18 jaar.
 7. Zelf meegebrachte consumpties mogen niet genuttigd worden in de jeugdsoos
 8. De bezoeker dient rekening te houden met de omliggende buurt van de jeugdsoos
 9. Bij het overtreden van 1 of meer van bovengenoemde regels besluit het bestuur van de jeugdsoos welke maatregelen er getroffen worden


Deze huisregels zijn samengesteld door het bestuur van jeugdsoos De Zolder. In elke situatie waarin de huisregels niet voorzien ligt het besluit bij het bestuur van de jeugdsoos.Agenda
 
Geen evenementen gepland
Facebook Feed